Kundklubb Medlemsvillkor

Tillbaks till Kundklubbs-sidan

Medlemsvillkor för By Lelou Club

Medlemsvillkor: By Lelou Club
Kortutställare: Firma By Lelou, Göteborg

MEDLEMSKAP OCH KLUBBKORT

Medlemskap utfärdas endast till personer över 16 år. Medlemsförmånerna och klubbkortet gäller enbart för inköp till eget hushåll. Som medlem kan man registrera sitt köp med klubbkort eller legitimation (personnummer). Giltiga ID-handlingar är svenska och finska körkort, ID-kort och pass. Personbevis gäller ej som ID-handling. Klubbkortet är personligt, får ej överlåtas och ska uppvisas vid köp. By Lelou har rätt att begära legitimation på medlem som kommer med klubbkort. Klubbkortet gäller i samtliga By Lelou's butiker och på www.bylelou.se. Förlust av kort anmäls till närmaste By Lelou butik eller via telefon. By Lelou förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren för By Lelou Club. Ändringen träder i kraft i anknytning till att medlemmen informerats om förändringen.

AVGIFTER

Medlemskapet är kostnadsfritt. 

BONUS

Poäng ges på By Lelou gällande sortiment och tjänster. Presentkort och inköp betalade med bonuscheck hos By Lelou ger ej poäng. För att ett köp skall vara bonusgrundande skall legitimation eller klubbkort uppvisas i samband med betalningen.

Som medlem får man en bonuspoäng per krona man handlar för på By Lelou. Bonuspoäng utbetalas i form av bonuscheckar. När man uppnått 1500 bonuspoäng får man en bonuscheck på 100 kr att hämta i butiken. Poängsaldot kan man se på sitt Passbook-pass (endast för iPhone, iPod touch eller iPad med iOS 6), eller fråga efter i butiken.

Bonuschecken kan användas som rabatt vid köp motsvarande premiecheckens värde i By Lelous butiker eller på www.bylelou.se (rabattkod måste erhållas från butiken och skrivas in vid köp på hemsidan). Bonuscheck kan varken helt eller delvis inlösas mot kontanter. Giltighetstid på bonuschecken är ett år. Förlorad bonuscheck ersätts ej.

MEDLEMSNIVÅER

By Lelou Club har tre medlemsnivåer; Member 0-999 poäng, Silver 1000-2999 poäng, Gold 3000+ poäng. Medlemsnivån är baserad på totalt köpbelopp de senast 12 månaderna. Vid retur på köp, minskas poängen med motsvarande belopp som returen. När man som medlem uppnått den poäng som krävs för respektive nivå, uppgraderas man och bibehåller sin nya medlemsnivå under 12 månader. Därefter är det totalt köpbelopp senaste 12 månaderna, som ligger till grund för kommande nivåstatus. Upp- och nedgradering sker löpande under året.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KÖPINFORMATION

By Lelou behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Som medlem i By Lelou Club, godkänner du att personuppgifter, kontaktuppgifter samt uppgifter om köp som sker hos By Lelou sparas och behandlas i maximalt 24 månader. Ändamålet med att registrera, samköra och uppdatera uppgifter är för att upprätthålla god kund- och registervård, att uppgifterna används som underlag för marknads- och kundanalyser samt för kundanpassade medlemserbjudanden. Personnummer, om efterfrågas i registreringen, används för uppdatering av adressuppgifter och är en bra garanti för att värdehandlingar som bonuscheckar inte hamnar i fel händer. Medlemmen har rätt att från By Lelou Club kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka av medlemmens personuppgifter som behandlas av By Lelou och kan när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter. Personuppgiftsansvarig för By Lelou Club är Firma By Lelou. Den som ej önskar mottaga utskick från By Lelou Club kan när som helst kontakta By Lelou kundsupport (support@bylelou.se) och begära en så kallad reklamspärr.  

AVSLUTA MEDLEMSKAP

Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlemmen. By Lelou har rätt att säga upp medlemskap vid misstanke om att klubbkortet eller medlemskapet missbrukas. 24 månader efter senaste registrerade köp ägde rum, avslutas medlemskapet automatiskt av By Lelou och medlemmens innevarande poäng förfaller.

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att acceptera ovanstående villkor samtycker du till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt.Göteborg
121004

Tillbaks till Kundklubbs-sidan